Nim de Dei Vormgeving

Nim de Dei Vormgeving
Bûtenskar 2 | 8723 LZ Koudum
0514-521392
info@nimdedei.nl

J Visser

Voor dit startende bedrijf mocht ik een logo en visitekaartje vormgeven. De opdracht luidde als volgt: het logo moet een realistische verfroller bevatten en een opvallende kleur hebben. 

Deze opdracht heeft dit tot resultaat gehad. Een verfroller die een verfstreek van voor naar achter maakt, zodat het logo diepte krijgt. Verder heb ik de voornaam diapositief in de verstreek gezet in een 'aangevreten' lettertype dat doet denken aan verfsjablonen. Dit past goed bij schilderwerkzaamheden. Dit in combinatie met een strak lettertype zodat het lange woord 'schilderwerken' goed leesbaar is en het logo in balans brengt.

Daarbij aansluitend een visitekaartje vormgegeven waarbij de verfstreek weer terug komt in de lay-out.